Tradice, kořeny a odvaha proti modernismu, servilitě a vykořeněnosti
12. 9. 2008 13:15
Rubrika: Kultura

Scéna z filmu "Evropa, Evropa"


12. 9. 2008 12:18
Rubrika: Civilizace

Významný filozof a teolog Dietrich von Hildebrand[1], kterého papež Pius XII. nazval „učitelem církve dvacátého století“, pojmenoval jednu z kapitol své známé knihy Zpustošená vinice[2] „Lež zlaté střední cesty“. Již to samo o sobě stačí k šokování…


6. 6. 2008 14:35
Rubrika: Civilizace

8. dubna letošního roku se uskutečnilo romantické rendez-vous předsedy Evropské komise José-Manuela Barrosa s neúnavnými bojovníky proti „temnu“. Představme si nejprve účinkující: Jean-Michel Quillardet – velký mistr Velkého Orientu Francie, Yvette…


14. 5. 2008 13:05
Rubrika: Kultura

Letmý překlad: Úpadek Tvůj prapraděda obdělával zem Tvůj praděda pracoval jako rolník Tvůj děda půdu využil A pak jí tvůj otec prodal a stal se úředníkem A ty, můj chlapče, nevíš, co dělat Ve tvém malém, drahém třípokojovém bytě je v zimě chladno…


7. 5. 2008 13:40
Rubrika: Rodina | Štítky: Casti connubii

a) Manželství se skutečně zneužívá. Jaké důvody pro to bývají uváděny. 54. Přistupme však již, ctihodní bratří, k projednávání jednotlivostí, jimiž se hřeší proti dobrům manželství. A předně promluvme o potomstvu, které mnozí se opovažují nazývat…


30. 4. 2008 9:59
Rubrika: Fidei defensor

„Není většího nepřítele Neposkvrněné a jejího Rytířstva, než je dnešní ekumenismus, proti němuž musí každý rytíř nejen bojovat, ale rovněž jej potírat náležitými protikroky a nakonec zničit. Musíme si co nejrychleji uvědomit cíl Rytířstva…


26. 3. 2008 14:39
Rubrika: Hlas minulosti

Jakmile světští lidé zpozorují, že chceš vést zbožný život, hned se do tebe začnou strefovat tisícerými průpovídkami i pomluvami. Ti nejzlomyslnější budou tvou proměnu vykládat jako pokrytectví, pobožnůstkářství a neupřímnost: budou říkat, že se ti…


13. 2. 2008 18:16
Rubrika: Rodina

To vám bylo na tom Božím světě jedno svéhlavé dítě, které nic neučinilo tak, jak jeho matka chtěla. Proto v něm náš Pán žádné zalíbení neměl i nechal je upadnout do nemoci a žádný lékař tu pomoci neuměl.A za krátký čas dítě leželo na smrtelné…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio